Omattatt vil gjerne snakke med deg!

Har du lyst til å jobbe med oss på Omattatt?

 

Du har et smittende engasjement og er en sprudlende person som ønsker å inspirere barn, unge og voksne til å delta og utvikle fremtidens bærekraftige medlemsforening. Et sted hvor avfall blir til noe nytt.

 

Arbeidsgiver:    Heggedal Nærmiljøsentral

Stillingstittel:    Kreativ koordinator

Sted:                      Omattatt – kreativt ombruksverksted, Heggedal

Søknadsfrist:    13. september 2019

Varighet:          1 års engasjement – oppstart snarest mulig!

En verden i endring krever at vi mennesker tenker og bruker kunnskaper og ferdigheter på nye måter. Vi må endre oss for å bidra til å nå de globale bærekraftsmålene. Vi må slutte å kjøpe-og-kaste og begynne å bruke de materialene som finnes på nytt. Dette er sirkulærøkonomi i praksis.

Vi er på jakt etter en kreativ og dyktig koordinator som kan bidra til å sette Omattatt – kreativt ombruksverksted på kartet, og skape en møteplass med masse engasjement og aktivitet, inspirerende ombruksprosjekter.Som koordinator er du det operative bindeleddet mellom frivilligheten og medlemmene. Du planlegger, initierer kurs og workshop, drifter lokaler og foreningen. Du markedsfører både på sosiale medier og er aktiv ute og forteller om stedet.

Du videreutvikler foreningens mål og strategier slik at Omattatt styrker og befester sin posisjon.

Hele teksten finner du på Omattatt-stillingsbeskrivelse

Omattatt er et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Heggedal Nærmiljøsentral.

Søknaden sender du til post@iheggedal.no