Loading...
Forside 2018-01-03T21:02:20+00:00

Fremdrift hjørnetomta – og trafikk/parkering

Entreprenøren går nå inn i en fase hvor flere aktiviteter fortløpende tiltar og flere faggrupper starter med nye aktiviteter. Det er nå utført tekkearbeider mot fjellskjæringen på baksiden av nybygget. Denne flaten skal nå isoleres og beskyttes med en på-støp for å sikre elementene. Senere vil det bli skyte-arbeider tilbakefylling og til slutt i høst opparbeides bakhager og gangveier. Det vil også   bli laget en port i gjerdet (om kort tid) slik at noe av vareleveransene tas inn denne veien i tiden fremover. (Altså på parkeringsplassen bak huset)

Det blir begrenset/delvis stengte parkeringsplasser onsdag 03.05 fra klokken 07.00-13.00. Aktiviteten som da utføres er støp av ca. 600m2 dekker med betongpumpe og betongleveranser. Strøm Gundersen vi ivareta sikkerheten med sperringer og vakt etter behov samt sørge for opprydding i etterkant.

Torg og Park i Heggedal..

Det er ikke satt ut garn i Kistefossdammen, men en duk som skal hindre spredning av uønskede masser – som følge av utfyllingen i dammen. I løpet av få uker er utfylling av et lite «hjørne» av dammen utført – som en start på våre nye uteområder. Kommunen sier: «Flytting av Dronningstarr er utført, og nå begynner brikkene å fall på plass. Vi har inngått avtale om mottak av steinmasser til utfylling fra byggeprosjekt i Bondilia og utlegging av masser i dammen vil bli utført av Skaaret Landskap AS. Planen nå er at vi skal komme i gang med utfylling av steinmasser i slutten av uke 12, evt i uke 13. Utfyllingstillatelsen løper ut 30.04 og vi regner med å bli ferdige i god tid før dette, så sant ikke uforutsette problemer oppstår.  Vannkvaliteten skal overvåkes under utfyllingen og dette vil bli ivaretatt av Asplan Viak.»

Vi ønsker nye Heggedal velkommen!

Krafttak mot kreft trenger bøssebærere

 

Vi trenger minst 100 frivillige bøssebærere fra Asker.  

Vi har jobbet for å skaffe frivillige fra ungdomsskoler i Asker, og frivillige på Asker frivilligsentral, men vi er også avhengig av at flere støtter opp om denne saken. Vi trenger sårt folk fra Heggedal og Vollen, og vi har flotte roder der, og også i Asker om det er ønskelig.

Oppmøte er fra klokken 1600 på Hasselbakken Frivilligsentral, Askerveien 47.

Bøssebæringen skjer fra klokken 1700 til 1900. Bøssebærerne får utdelt roder de skal dekke.

Vi har fått tildelt fem områder:

Heggedal, 29 roder

Vettre/Konglungen, 24 roder

Solberg, 10 roder

Dikemark, 28 roder

Volden, 36 roder

Ring gjerne til Ellen Hjorth Tandberg på tlf. 99609162 dersom du har spørsmål.

Dronnigstarr på flyttefot..

Det nærmer seg utfylling i bukta i Kistefossdammen, etter at alle tillatelser nå er på plass. Det første som skal skje er å flytte Dronningstarr;

 

Dronningstarr, (Carex pseudocyperus) er en gulgrønn starrart med skarpt trekantet stengel som har blader helt til tops. Bladene er flate og 6-12 mm brede. Ulike aks, hanaks øverst og 3-6 hengende hunaks på tynne stilker. Frukten er gulgrønn, glinsende og bøyd bakover som moden. Nebbtenner sprikende, 1 mm lange. Blomstrer fra juni til juli. (Rødlistet, nær utrydningstruet art)

Kommunen og entreprenøren sier:

«Da er det klart for å flytte Dronningstarr fra bukta som skal fylles ut til  anbefalt sted lenger syd i dammen, på nedsiden av ungdomsskolen. Arbeidet vil bli utført av Skaaret Landskap AS siste del av denne uken.Fytting skjer ved utsaging av blokker som flyttes i skuffen på gravemaskin. Adkomsten skjer via grusbanen til ungdomsskolen.

  • Onsdag 08.03, om ettermiddagen/kvelden – Inntransport av beltemaskin via grusbanen på skolen
  • Torsdag 09.03, om ettermiddagen/kvelden – Utsaging av blokker og klargjøring for flytting
  • Fredag 10.03 – Siste forberedelser og flytting av blokker

Av sikkerhetsmessige grunner vil et mindre område mellom skolen og dammen bli avsperret når arbeidet skal utføres. I dette området vil det også bli plassert en tung redningsbil som skal benyttes til å sikre beltegravemaskin som skal jobbe ned mot dammen.»

Samarbeid!

FAU ved Heggedal Skole, eiendomsavdelingen i Asker Kommune, entreprenøren Strøm Gundersen og Nærmiljøsentralen har snakket sammen. Ikke bare snakket, men handlet. Med hensikt å bedre sikkerheten for alle oss som krysser Trevaren ved Kiwi – eller bare går langs veien og krysser avkjøringen til parkeringsplassen – har vi i fellesskap satt opp en mobil lysmast. For at det skal bli litt lysere. Akkurat nå er det en utprøving – og lysene skal muligens justeres litt. Men det blir i alle fall lysere – og nå håper vi at alle ser oss som går her!

Vi beklager!

Snøforholdene tillater dessverre ikke at vi kjører opp skiløyper til søndag – og vi er derfor nødt til å avlyse årets transmatorrenn. For de som har lyst til litt moro på lite snø – er Asker Snowboard og Freedstyle på plass i sykkelparken lørdag;

Spør oss

Har du kommentarer eller spørsmål?
Send epost eller benytt kontaktskjema