Loading...
Forside 2018-01-03T21:02:20+00:00

Graving i Heggedalsbakken

Asker Kommune informerer om oppstart av anleggsarbeider i Heggedalsbakken mellom Kiwi og Heggedal kirke, se blåmerking i bildet.

Det skal legges nye vann- og avløpsledninger.

Heggedalsbakken vil bli stengt for gjennomkjøring mellom Heggedal kirke og ved innkjøringen til Innbyggertorget i Heggedalsbakken 6.

Gangtrafikk søkes opprettholdt i eget felt forbi gravestedet. Arbeidet starter opp i uke 39, som starter med mandag 25/9.

Bli med på tur lørdag 23. september klokken 11.00

Lørdag 23. september kl. 1100 åpner ordfører Lene Conradi rundturen Underlandsåsen.

Fremmøte: Heggedal stasjon.

Turen over Underlandsåsen er den 14. rundturen Asker turlag/DNT O&O åpner som en del av partnerskapsavtalen med Asker kommune for å fremme folkehelse.

Fra utgangspunktet ved Heggedal stasjon følger man blåmerkingen opp kleiva i Gamle Heggedalsvei. Fra toppen av kleiva følger rundturen kanten av Underlandsåsen med flott utsikt mot Heggedal og Rødsåsen, opp over et område med praktfulle svaberg, videre sydvestover og opp den øverste delen av Rugdedalen. Her kommer rundturen inn på den blåmerkede stien mellom Lier og Heggedal. På vei tilbake til utgangspunktet, på toppen av Trongkleiv, gjør turen en avstikker til Bekkestua. Bekkestua er rehabilitert av historielaget – og holder åpent for enkel servering og en orientering. Rundturen går videre mot Heggedal gjennom Trongkleiv og over områder med granitt i dagen.

Lengden på rundturen over Underlandsåsen er ca. 3,5 km.

Ny avløpspumpestasjon – og trafikale endringer i sentrum fra september

Asker Kommune melder: Kapasiteten på avløpspumpestasjonen ved Trevaren er i ferd med å bli overskredet og det er behov for å bygge en ny.

Eksisterende pumpestasjon rives og erstattes med en ny, mer tidsmessig pumpestasjon med kapasitet til å kunne håndtere de avløpsmengdene, som befolkningsveksten i området er planlagt å gi i flere tiår framover. Stasjonen består av en toetasjes kjeller for rør og pumper og et overbygg med to rom, et med adgang til pumpesump og et med maskinrom, der anlegget styres fra. Avtrekket fra stasjonen føres over tak via et luktfjerningsanlegg. Bygget er plassert der det er.

Skjermbilde 2017 08 08 kl. 12.46.55

Den nye pumpestasjonen bygges for å sikre trygg håndtering av avløpsvann også etter at planlagte utbygginger i Asker og Røyken er gjennomført. Den nye pumpestasjonen vil ha en større buffer som gir kommunen lenger responstid ved uforutsett stans enn det en har i dag. Luktutslipp fra pumpestasjonen vil bli mindre fra ny pumpestasjon.

Det er lagt ekstra ressurser i utomhusarbeidene og i det eksteriørmessige, siden bygget vil inngå som en del av Heggedal Torg og Park. Plassering og materialvalg gjenspeiler dette.

Ulemper i anleggsperioden.
Anleggsperiode fra sent september 2017 til sommeren 2018.
I anleggsfasen vil det bli ulemper med støy fra anleggsmaskiner/byggeplass, boring og sprenging. Det vil bli anleggstrafikk ut og inn til anleggsplassen via Trevaren. Adkomst fra jernbanestasjonen til Heggedal vil skje via midlertidig bro litt nord for byggeplassen. Den eksisterende vil bli stengt i en lang periode og området inn til nabohuset blir gjerdet inn.

Vi er helt i rute…

….sier entreprenøren om hjørnebygget midt i den flotte sommervarmen; og de sier videre: «i Heggedal jobbes det for fullt med relativt høy styrke. Nå males snart vegger og tak i de første leilighetene, mens snekkerne bygger vegger og terrasser på taket og setter inn de siste vinduene. Vi kryper sakte men sikkert mot målet, uke 32 begynner vi å legge parkett før dører og listverk ankommer. Vi venter på tillatelser og avklaringer til oppstart for utearealer så jeg vet ikke akkurat når vi kan starte med disse arbeidene.»

Asker sykkelklubb gjennomfører klubbmesterskap i terreng torsdag 24 august

Asker sykkelklubb gjennomfører klubbmesterskap i terreng torsdag 24 august, inkl CX.

Klubbmesterskapet vil foregå på Heggedal sykkelarena (Start/mål i skolegården på Hovedgården Skole) 24 august. Oppvarmning starter kl 18:00 og deretter starter de forskjellige klassene og avslutter ca kl 21:00. Her blir det fart og «action».

Innflytting før jul på hjørnet

Det er full fart i byggingen og entreprenøren har «ryddet» på baksiden for å åpne opp litt av forhagen til de nye boligene. Etter sommeren vil de begynne med utomhus arbeider etter hvert og området vil forandre seg veldig utover høsten forhåpentlig da til det bedre for oss i omgivelsene.

På bygget går det sin planlagte gang og de er helt i rute med såkalt «tett bygg» til sommeren for boligdelen, dvs. at taket er tett og vinduene er innsatt, vinduer leveres byggeplassen fra ca. 20-juni og utover. Etter ferien starter de med fasader parallelt med innvendige arbeider, da går prosjektet inn i en mer ferdigstillings-fase hvor malere og tømrere jobber inne, mens blikkenslagere og tømrere jobber ute. Entreprenøren har til nå ikke hatt nevneverdige problemer og har ingen skader på personer av noe slag. De er i disse dager i ferd med å sette spenning på ny trafo slik at den «gamle frittstående» trafoen i Trevaren kan fjernes. Noe detaljprosjektering gjenstår for Trevaren før ferien, slik at de skal kunne etablere ny vei og fortau før desember – ikke minst for å frigjøre sentrumstomten slik at den blir klar for neste utbygging. Vi gleder oss fortsatt!

Riving av mur og redusert parkering bak huset

Muren ved parkeringsplassen på baksiden av sentrumsgården rives neste uke

Entreprenøren melder at de starter arbeider med avstenging av parkeringsplassen på baksiden av sentrumsgården torsdag 08.06.17. Denne stenges fra 07.00 samme morgen. Arbeidene med rivning starter umiddelbart og alle arbeider ferdigstilles fredag 16.06.17 dersom de ikke støter på uforutsette hindringer… Entreprenøren vil sette opp gjerde med duk, men det må påregnes noe støv og støy periodevis under arbeidene.

Mer arbeid – og sprenging på «hjørnet».

Det varsles fra entreprenøren nye arbeider på baksiden av nybygget. «Arbeidene vil bestå i tilbakefylling mellom fjellskjæring og nybygget samt at fjellkolle skal arronderes ned mot fremtidig ferdig terreng koter m.a.o. skyte arbeider. Arbeidene starter uke 20/2017 og har varighet inntil 2-uker. Naboer varsles da vi påvirker eiendommene fysisk og med støy. Vi utarbeider en sikkerhetsanalyse i forkant av arbeidene, denne vil avdekke nødvendige sikkerhetstiltak. Dersom vi finner det hensiktsmessig og nødvendig vil eventuelle sikkerhetstiltak som berører beboere og leietakere gis ytterligere informasjon om i forkant.»

Spør oss

Har du kommentarer eller spørsmål?
Send epost eller benytt kontaktskjema