Loading...
Forside 2018-01-03T21:02:20+00:00

Mer graving i Heggedal….

Asker kommune: Varsel om midlertidig omlegging av gangvei i Heggedal sentrum fra onsdag 29. november.

Gangvei til Heggedal jernbanestasjon fra øst vil bli lagt om i anleggsperioden for bygging av ny pumpestasjon ved Kistefossdammen, følg godt merkede omveier!

Nå smeller det snart igjen…

Asker Kommune informerer:

«Vi informerer om at det vil bli sprengningsarbeider i Heggedalsbakken i uke 47. Asker Drift som utfører anleggsarbeidene starter med boring og forberedende arbeider mandag 20/11. I all hovedsak vil sprengningen foregå på dagtid i tidsrommet kl 10:00 – 14:00.»

Mer frokost/klubb på innbyggertorget 17/11

Jeg setter følgende tema på dagsorden:
Refleksjoner etter Tor Arne Midtbøs redegjørelse om videre utbygging og utvikling av Heggedal. Vi har fått vite at stedet vårt tenkes utviklet til en lokal by under regionbyen Asker.

Vi skal få mange flere boliger med mange nye Heggedøler.

Hva tenker vi om det ? Får vi infrastrukturelle » voksesmerter» ? Vil vi bli «urbane» ? Kan vi gi fra oss flere «hundremeter-skoger» hvor ungene leker og bærene vokser til boligbygging?

Jeg er i dialog med fylkeskommunen om fremtidig trafikksikkerhet som eget tema på en samling i Frokostklubben. Jeg vil også kontakte Bane nor med tanke på å få en redegjørelse om Spikkestadbanen som effektiv trafikkåre inn til byen.

Men, kommende fredag blir det vanlig samtale rundt bordet med tanker og synspunkter etter Midtbøs skissering om fremtidens Heggedal. Velkommen alle sammen.

Med frokosthilsen, Tom Brunsell

Mer frokost!

Siste nytt om Frokostklubben. Breaking news !

Nå begynner det å fungere bra med gode samtaler rundt bordet hver fredag kl.1000 på Innbyggertorget i Heggedal.

Kommende fredag 27. oktober skal vi snakke om et viktig og interessant tema: Modellen for NÆRDEMOKRATI i Heggedal.

Asker kommune ønsker å etablere en ordning hvor utvalgte lokalsentra i den nye kommunen skal yte viktige bidrag i kommunale politiske prosesser. Ordningen skal sørge for at lokale røster blir hørt og lyttet til når det skal planlegges og vedtas ulike tiltak i lokalområdet. Heggedal skal være et slikt lokalt punkt for nærdemokrati !
Nå er det opp til oss å legge tunge føringer for hvilken ordning vi ønsker å utvikle. Hvordan kan vi her i Heggedal tenke oss å etablere og drifte en slik ordning. Skal vi ha et lite » kommunestyre», kanskje en lokal liten»rådmann» som skal kommunisere med de sentrale politiske myndigheter i Asker kommune ? Eller skal vi finne en annen modell?
Kom til Frokostklubben fredag kl. 1000 og delta i samtalen eller sitt og hør hva de andre mener. Alle er velkommen!

Tom

Parkering og trafikk i Heggedal sentrum kommende uke…

Pendlerparkering ved toget

  • Søndag 29.10.17 stenges innkjøringen til pendlerparkeringen med fysiske sperrer, denne er da stengt uke 44.
  • I løpet av uken gjøres hele plassen ferdig.

Parkering bak sentrumsgården/Kiwi

  • Plassen stenges mandag 30.10.17.
  • Fjerner asfalt og gjør grunnarbeider.
  • Plassen gjøres ferdig uke 44.

I tillegg skal Asker kommune legge nye vann- og avløpsledninger fra Kiwi og opp til kirken.

Heggedalsbakken blir stengt i perioden frem til desember 2017. For å ivareta sikkerheten for alle parter, anleggsfolk, myke trafikanter og besøkende, er det nødvendig å stenge veien fysisk med gjerder.

Fra 15/11-17 vil adkomsten til bakgården kunne åpnes igjen da grøften vil være fylt igjen opp til hit.

All nødvendig vareleveranse til KIWI og øvrige mottakere i Sentrumsgården får passere.

Alle kunder til Sentrumsgården må gå via døra i hjørnet på gateplan og bruke innvendig trapp eller heis. Parkering er kun tilgjengelig på de 2 andre p-plassene.

Alle som åpner og passerer gjerdet må også huske å lukke det etter seg!

Frokost fredag 20 klokken 10?

Velkommen til Frokostklubben på Innbyggertorget fredag 😊

Hva Frokostklubben ikke er:
– det er ikke en medlemsforening
– det er ikke noen kontingent å betale
– ingen skal velges til noe verv
– ikke noe typisk diskusjonsforum
– du må ikke si noe hvis du ikke har lyst til det
– det er ikke spiseplikt

Hva Frokostklubben er:

  • en hyggelig samtale rundt et eller flere småbord om et eller flere interessante tema
  • rett og slett en time på Innbyggertorget hvor mennesker setter seg ned sammen, smiler til hverandre, hører på hverandre og snakker sammen
  • noen spiser frokost sammen, andre har spist hjemme

I morgen, fredag 20. oktober kl.1000 starter jeg samtalen med å spørre om vi som bor i Heggedal bruker butikkene i nærområdet vårt, eller ikke. I så fall hvorfor gjør vi ikke det. Savner vi noen type forretninger, hva håper vi kommer når utbyggingen fortsetter ?

Vi begynner der, og så får vi se om samtalen kanskje » hopper litt frem og tilbake» ettersom dere har lyst til å vri på temaene.

Velkomme alle som har lyst til være sammen med andre trivelige mennesker en times tid eller så.

Hilsen Tom 😊

Frokost fredag 13. Klokken 10.00

Denne fredagen inviterer Frokostklubben på Innbyggertorget til en samtale hvor vi går videre med temaet AKTIVITETS TILBUDENE i Heggedal. Hva har vi og hva synes vi om mulighetene for å for å delta i hyggelige / meningsfulle aktiviteter i nærmiljøet vårt ? Denne gangen vil vi særlig snakke om DUGNADSÅNDEN og FRIVILLIGHETEN. Er disse verdiene i ferd med å bli borte i dagens samfunn ? Er det sånn også der vi bor ? Bør vi bry oss om dette?

Velkommen til en verdifull og givende samtale om et viktig tema.

Vi starter kl.1000.

Spør oss

Har du kommentarer eller spørsmål?
Send epost eller benytt kontaktskjema