Logo Fabrikkens vennerFabrikkens venner er en nystertet forening som har som formål å ivareta Fabrikken i Heggedal (Heggedal Fabrikker) som arena for kunst og kulturaktiviteter i nærmiljøet, med kunstutstillinger, konserter, foredrag og lignende. Foreningen skal drives på ikke-kommersiell basis, inntekter og eventuelle overskudd skal drives tilbake til «vedlikehold», markedsføring og som bidrag til dekning av felleskostnader – i de tilfelle hvor fabrikken lånes ut gratis til kunstnerisk utøvelse. Fabrikkens venner arrangerte utstilling med mange aktiviteter fra 7. juni i 2013; her finner duprogrammet for stemmerettsjubileet.

Kunstfabrikken i Heggedal ble offisielt åpnet i 2008 og huser i dag aktive kunstnere av mange genre. Det er viktig at du besøker kunstfabrkken – her er stadig spennende ting på gang!

I den gamle ullvarefabrikken er det mange ulike aktiviteter og næringer.

Både i Administrasjonsbygningen og i de gamle fabrikkhallene er det mange atelier, og aktivitetene her samles under navnet Kunstfabrikken i Heggedal. Det omfatter blant annet billedkunstnere, keramikere, designere og fotografer i tillegg til at Asker kunstfagskole holder til her. Fabrikkens venner, en forening til Fabrikkens fremme – er etabelert og vil bidra til mye aktivitet i Fabrikken.

Kunstfabrikken har en stor utstillingshall der de som er knyttet til fabrikken kan stille ut og kan invitere andre som utstillere.

Om du lurer på om Fabrikken kan leies en spesiell dag eller noen dager kan du sjekke kalenderen her

hallen

Det er flere prismodeller for å leie Fabrikken til fest eller utstilling og avtalen vil avhenge av om du er venn med Fabrikken eller ikke – og hva slags venn du er. Som minstepris tar vi 3000.- for en helg, eller 6000,- for to helger med uken i mellom. I tillegg kan det komme en avtale om en andel av omsetningen dersom det er en salgsutstilling. Hvis du lurer på noe sender du en mail til post@fabrikkensvenner.no – eller ringer Per på 95273504. Så blir vi sikkert enige om en riktig pris for ditt arrangement.