Organisasjonens navn: Gui Sportsklubb

Eventuelt organisasjonsnummer: 979 674 791

Navn på leder:            Roar Sundbø

Mailadresse:              dagligleder@guisk.no

Mobilnummer:            90689574

Styreleder:                  Torgeir Kroken

Mailadresse:               torgeir.kroken@samfo.no

Mobilnummer:            91 34 03 10

Øknomiansvarlig:

Mailadresse:               grethe.warendorph@gmail.com

Mobilnummer:            41 33 79 88

Organisasjonens formål:

Hovedmålsettingen til Heggedal idrettslag er å skape et godt idrettsmiljø der alle opplever å lykkes.  Klubben er en lokal klubb som gir et godt tilbud til alle.  Det skal være gøy å drive idrett i Heggedal IL hvor både aktive og supportere representerer klubben på en positiv måte.

Antall medlemmer (eller brukere eller et annet tall som sier noe om størrelse):

Ca 900

Grov aldersfordeling:

Opptil 10 år:                 250

10-18 år:                       200

Over 18:                       450

(inkl. støttemedl.)

Kort beskrivelse av organisasjonen og hovedaktiviteter som utføres:

Organisatorisk består Heggedal Idrettslag av et Arbeidsutvalg med 5 representanter, et Hovedstyre bestående av Arbeidsutvalgets medlemmer, leder av hver enkelt undergruppe, leder av Blåfjellhytta og leder av driftsstyre. Dette er lagets besluttende organ.

Idrettslaget, som ble stiftet 3. februar 1914, har tilbud til alle aldersgrupper:

Allidrett grupper tilbys i ulike årstrinn. Yngste gruppe varierer fra 2-6 år, mens 1. klassetrinnet har en gruppe første skoleår. Foreldrene til barna driver dette med stort engasjement.

Fotball er en stor idrett i Heggedal idrettslag. Ca 330 barn i alderen 7 – 18 er aktive med trening på det flotte Kunstgresset på Gjellum og på Heggedal Skole. Det er også tilbud om et Fotballakademi for gutter 10-13 år. For første gang på mange år stiller vi med både juniorlag (3. div) og A-lag (5. div) på herresiden.

Fotballgruppen har et aktivt styre som også administrerer klubbens store inntektskilde, Heggedalscupen som går over 5 helger på vårparten. Takket være meget god dugnadsinnsats er dette et flott og attraktivt arrangement. Se for øvrig www.guisk.no

Langrennsgruppen er også en stor gruppe, med ca 100 aktive medlemmer i alderen 7-18 år. Det er et variert og aktivt treningsopplegg for langrennsløperne, som også er flinke til å arrangere sosiale treff. Treningen foregår i stor grad på Eidssletta og lokale ildsjeler sørger for eminente spor både for aktive og mosjonister. Se for øvrig www.guisk.no

En annen aktiv gruppe er Trim og Trening, som har ukentlig trening enten på Heggedal Skole eller ute i vår flotte natur i Heggedals nærmiljø. Dette er en aktiv gjeng med voksne og godt voksne mennesker som også har en veldig sosial profil.

Fridrettsgruppen har nesten 50 aktive i aldersgruppen 6-12 år, med hovedvekt på de yngste.

I tillegg til konkrete aktivitetstilbud eier Heggedal idrettslag den flotte Blåfjellhytta. Hytta ligger fantastisk til i Kjekstadmarka og er et yndet utfartssted både sommer og vinter. Hver helg i perioden september til mai er helgen åpen for servering, og den kan leies til ulike arrangementer. Se for øvrig http://www.blaafjellhytta.no for ytterligere informasjon rundt leie og andre forhold.

Gjellum Grendehus er samlingspunktet for små og store i Heggedal idrettslag. Lokalet benyttes til ulike samlinger, møter, festligheter, sosiale tilstelninger og er et populært og lett tilgjengelig grendehus. Det er mulig å leie Gjellum til både små og store festligheter og det er sitteplasser til bortimot 150 personer i dag. En kuriositet er det også at Vikingjordet barnehage leier Gjellum til sin Idrettsavdeling med nærmere 20 barn. Send en mail til post@heggedalil.no for å leie!

Årshjul, kalender eller annen oversikt over planlagte oppgaver, både for inneværende år og eventuelle repeterende aktiviteter: (Hensikten er å samle aktiviteter som allerede er planlagt i en felles kalender)

Vedlagt følger idrettslagets aktivitetskalender:

  hilkalender.pdf

Egen hjemmeside:

http://idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=20226