Nyheter

/Nyheter

Vi er helt i rute…

….sier entreprenøren om hjørnebygget midt i den flotte sommervarmen; og de sier videre: «i Heggedal jobbes det for fullt med relativt høy styrke. Nå males snart vegger og tak i de første leilighetene, mens snekkerne bygger vegger og terrasser på taket og setter inn de siste vinduene. Vi kryper sakte men sikkert mot målet, uke 32 begynner vi å legge parkett før dører og listverk ankommer. Vi venter på tillatelser og avklaringer til oppstart for utearealer så jeg vet ikke akkurat når vi kan starte med disse arbeidene.»

2017-11-06T20:44:25+00:00 26. juli 2017|Nyheter|

Asker sykkelklubb gjennomfører klubbmesterskap i terreng torsdag 24 august

Asker sykkelklubb gjennomfører klubbmesterskap i terreng torsdag 24 august, inkl CX.

Klubbmesterskapet vil foregå på Heggedal sykkelarena (Start/mål i skolegården på Hovedgården Skole) 24 august. Oppvarmning starter kl 18:00 og deretter starter de forskjellige klassene og avslutter ca kl 21:00. Her blir det fart og «action».

2017-11-06T20:46:14+00:00 11. juli 2017|Nyheter|

Innflytting før jul på hjørnet

Det er full fart i byggingen og entreprenøren har «ryddet» på baksiden for å åpne opp litt av forhagen til de nye boligene. Etter sommeren vil de begynne med utomhus arbeider etter hvert og området vil forandre seg veldig utover høsten forhåpentlig da til det bedre for oss i omgivelsene.

På bygget går det sin planlagte gang og de er helt i rute med såkalt «tett bygg» til sommeren for boligdelen, dvs. at taket er tett og vinduene er innsatt, vinduer leveres byggeplassen fra ca. 20-juni og utover. Etter ferien starter de med fasader parallelt med innvendige arbeider, da går prosjektet inn i en mer ferdigstillings-fase hvor malere og tømrere jobber inne, mens blikkenslagere og tømrere jobber ute. Entreprenøren har til nå ikke hatt nevneverdige problemer og har ingen skader på personer av noe slag. De er i disse dager i ferd med å sette spenning på ny trafo slik at den «gamle frittstående» trafoen i Trevaren kan fjernes. Noe detaljprosjektering gjenstår for Trevaren før ferien, slik at de skal kunne etablere ny vei og fortau før desember – ikke minst for å frigjøre sentrumstomten slik at den blir klar for neste utbygging. Vi gleder oss fortsatt!

2017-11-06T20:47:33+00:00 15. juni 2017|Nyheter|

Riving av mur og redusert parkering bak huset

Muren ved parkeringsplassen på baksiden av sentrumsgården rives neste uke

Entreprenøren melder at de starter arbeider med avstenging av parkeringsplassen på baksiden av sentrumsgården torsdag 08.06.17. Denne stenges fra 07.00 samme morgen. Arbeidene med rivning starter umiddelbart og alle arbeider ferdigstilles fredag 16.06.17 dersom de ikke støter på uforutsette hindringer… Entreprenøren vil sette opp gjerde med duk, men det må påregnes noe støv og støy periodevis under arbeidene.

2017-06-01T06:53:57+00:00 1. juni 2017|Nyheter|

Mer arbeid – og sprenging på «hjørnet».

Det varsles fra entreprenøren nye arbeider på baksiden av nybygget. «Arbeidene vil bestå i tilbakefylling mellom fjellskjæring og nybygget samt at fjellkolle skal arronderes ned mot fremtidig ferdig terreng koter m.a.o. skyte arbeider. Arbeidene starter uke 20/2017 og har varighet inntil 2-uker. Naboer varsles da vi påvirker eiendommene fysisk og med støy. Vi utarbeider en sikkerhetsanalyse i forkant av arbeidene, denne vil avdekke nødvendige sikkerhetstiltak. Dersom vi finner det hensiktsmessig og nødvendig vil eventuelle sikkerhetstiltak som berører beboere og leietakere gis ytterligere informasjon om i forkant.»

2017-11-06T20:48:49+00:00 9. mai 2017|Nyheter|

Fremdrift hjørnetomta – og trafikk/parkering

Entreprenøren går nå inn i en fase hvor flere aktiviteter fortløpende tiltar og flere faggrupper starter med nye aktiviteter. Det er nå utført tekkearbeider mot fjellskjæringen på baksiden av nybygget. Denne flaten skal nå isoleres og beskyttes med en på-støp for å sikre elementene. Senere vil det bli skyte-arbeider tilbakefylling og til slutt i høst opparbeides bakhager og gangveier. Det vil også   bli laget en port i gjerdet (om kort tid) slik at noe av vareleveransene tas inn denne veien i tiden fremover. (Altså på parkeringsplassen bak huset)

Det blir begrenset/delvis stengte parkeringsplasser onsdag 03.05 fra klokken 07.00-13.00. Aktiviteten som da utføres er støp av ca. 600m2 dekker med betongpumpe og betongleveranser. Strøm Gundersen vi ivareta sikkerheten med sperringer og vakt etter behov samt sørge for opprydding i etterkant.

2017-11-06T20:49:15+00:00 24. april 2017|Nyheter|