Nyheter

/Nyheter

Endring for parkering i Heggedal fra 1.mai

Utbygger og entreprenører trenger plass – til nye Heggedal. Dette innebærer blant annet at parkering i Heggedalsbakken 6 blir forbeholdt besøkende og gjester. Og maksimalt for to timer. Vi andre – som holder til i huset – henvises til parkering ved fabrikken, etter egne tillatelser – og med parkeringsskilt i frontruta. Og det er lovet kontroll – så her er det bare å overholde reglene. Og husk; det hele er for at vi alle skal ha en mulighet for å leve passe greit i byggeperioden.

2018-04-24T07:55:25+00:00 24. april 2018|Nyheter|

Nå bråker det snart løs på «Heggedal Torg»!

Orientering fra byggherre og utførende:

 

Det vil i tiden før påske pågå forberedende arbeider for oppstart av byggingen av nye Heggedal Torg, i denne perioden vil det gjøres kvalitetssikring av arbeidsprosesser, her nevnes sikkerhet i forhold til myke trafikanter og øvrig publikum, bevaring av etablert infrastruktur, bygningsbesiktigelse og dokumentasjon av eksisterende bygninger i sikker avstand fra arbeidene.

Arbeidene vil bli fulgt opp med måledata fra etablerte målestasjoner slik at grenseverdiene ligger innenfor satte verdier i regelverket for rystelser. Vi vil likevel opplyse at rystelser kan føles ubehagelig og vi anbefaler at det gjøres en vurdering av pyntegjenstander og varehyller slik at man unngår uhell.

Rett over påske vil spuntarbeidene starte, sammen med grunnarbeider. Grunnet store snø mengder vil vi avgrense lokalt med midlertidige inngjerdinger, disse byttes etter hvert ut med mer permanente løsninger i takt med snøsmeltingen.

Periodevis vil det av sikkerhetsmessige årsaker bli noe omlegging av gangtrase/fortau. Vi legger vekt på god dialog og vil komme med ny informasjon når dette anses som hensiktsmessig.

Grenseverdiene for tillat støy på dagtid (07.00-19.00) er i regelverket satt til 65 dB, for deler av arbeidene vil denne grenseverdien kunne overstige tillatt grenseverdi vi vil derfor varsle om dette og har mottatt innvilget søknad om dispensasjon fra støyretningslinjene i T-1442 datert 08.03.2018.

For støy og rystelser er det antatt å gjelde for såkalt hardramming av spunt. Det er forutsatt at arbeidene utføres i tidsrommet 07.00-19.00 på hverdager i perioden 03.03.18-19.04.18.

2018-03-14T17:28:29+00:00 14. mars 2018|Nyheter|

Historielagets styret 2017

Terje Martinsen, leder (e-post: te-m4@online.no 3128 6111 / 905 95 943 )
Dag Henning Sæther, sekretær (e-post: d-hen-sa@online.no 977 40 617 )
Terje Karlsen, kasserer (e-post: terjekarlsen1@gmail.com 90121650 )
Knut Ivar Edvardsen, styremedlem (e-post: kn-ivar@online.no 66 98 83 74 / 952 27 382 )
Marit Fugleberg Flåto, styremedlem (e-post: maritff@hotmail.com 950 53 434)
Eivind Beenberg (e-post: beenberg@online.no 488 66 817 )

2017-12-16T08:42:31+00:00 7. desember 2017|Heggedal og omegn Historielag|

Mer graving i Heggedal….

Asker kommune: Varsel om midlertidig omlegging av gangvei i Heggedal sentrum fra onsdag 29. november.

Gangvei til Heggedal jernbanestasjon fra øst vil bli lagt om i anleggsperioden for bygging av ny pumpestasjon ved Kistefossdammen, følg godt merkede omveier!

2017-12-05T11:56:01+00:00 27. november 2017|Nyheter|