Nyheter

/Nyheter

Historielagets styret 2017

Terje Martinsen, leder (e-post: te-m4@online.no 3128 6111 / 905 95 943 )
Dag Henning Sæther, sekretær (e-post: d-hen-sa@online.no 977 40 617 )
Terje Karlsen, kasserer (e-post: terjekarlsen1@gmail.com 90121650 )
Knut Ivar Edvardsen, styremedlem (e-post: kn-ivar@online.no 66 98 83 74 / 952 27 382 )
Marit Fugleberg Flåto, styremedlem (e-post: maritff@hotmail.com 950 53 434)
Eivind Beenberg (e-post: beenberg@online.no 488 66 817 )

2017-12-16T08:42:31+00:00 7. desember 2017|Heggedal og omegn Historielag|

Mer graving i Heggedal….

Asker kommune: Varsel om midlertidig omlegging av gangvei i Heggedal sentrum fra onsdag 29. november.

Gangvei til Heggedal jernbanestasjon fra øst vil bli lagt om i anleggsperioden for bygging av ny pumpestasjon ved Kistefossdammen, følg godt merkede omveier!

2017-12-05T11:56:01+00:00 27. november 2017|Nyheter|

Nå smeller det snart igjen…

Asker Kommune informerer:

«Vi informerer om at det vil bli sprengningsarbeider i Heggedalsbakken i uke 47. Asker Drift som utfører anleggsarbeidene starter med boring og forberedende arbeider mandag 20/11. I all hovedsak vil sprengningen foregå på dagtid i tidsrommet kl 10:00 – 14:00.»

2017-12-05T11:40:46+00:00 15. november 2017|Nyheter|

Mer frokost/klubb på innbyggertorget 17/11

Jeg setter følgende tema på dagsorden:
Refleksjoner etter Tor Arne Midtbøs redegjørelse om videre utbygging og utvikling av Heggedal. Vi har fått vite at stedet vårt tenkes utviklet til en lokal by under regionbyen Asker.

Vi skal få mange flere boliger med mange nye Heggedøler.

Hva tenker vi om det ? Får vi infrastrukturelle » voksesmerter» ? Vil vi bli «urbane» ? Kan vi gi fra oss flere «hundremeter-skoger» hvor ungene leker og bærene vokser til boligbygging?

Jeg er i dialog med fylkeskommunen om fremtidig trafikksikkerhet som eget tema på en samling i Frokostklubben. Jeg vil også kontakte Bane nor med tanke på å få en redegjørelse om Spikkestadbanen som effektiv trafikkåre inn til byen.

Men, kommende fredag blir det vanlig samtale rundt bordet med tanker og synspunkter etter Midtbøs skissering om fremtidens Heggedal. Velkommen alle sammen.

Med frokosthilsen, Tom Brunsell

2017-12-05T11:40:39+00:00 15. november 2017|Nyheter|

Nå blir det asfalt i Heggedalsbakken igjen

Asker Kommune informerer «om at Asker Drift asfalterer Heggdalsbakken førstkommende tirsdag, 14/11.

Gravehullet som er ved fotgjengerovergangen er der for at Isachsen skal sette ned nye kummer her. Dette vil ikke asfalteres den 14/11 da arbeidene med kummene ikke er gjort enda.» Det betyr fortsatt begrenset fremkommelighet!

2017-12-05T11:40:33+00:00 12. november 2017|Nyheter|