Medlemsorganisasjon

Hjem/Info/Medlemsorganisasjon

Kaliber ungdomsklubb

Kaliber ungdomsklubb på Hovedgården skole
I Heggedal driver Ungkultur Asker ungdomsklubben Kaliber. Klubben ligger i kjelleren på Hovedgården ungdomsskole.

I lokalene har ungdomsklubben Kaliber kafé, scene med lyd- og lysanlegg, bordtennisbord, biljard, bandrom og kino.

Klubben har per idag åpent 3 dager i uka.
Mandag 14.45-17.30
Tirsdag 14.15 -20
Torsdag 14.15-20
Vi har åpent for ungdom mellom 12-18 år. Det er gratis å komme inn og alle aktiviteter er gratis. Man kan velge om man deltar på aktiviteter eller ikke. Vi har tilbud som Afterschool og Aktivitetsåpent.
Afterschool er ett tilbud for elevene ved ungdomsskolen fra 14.15-17
Da har vi aktiviteter som åpen kafé, verksted, turneringer og gratis mat.
Når vi har aktivitetsåpent, kan du være med på videoproduksjon eller musikkverksted. Det kreves ikke at du kan noe fra før. Her kan du være med å lage film eller livestream. I musikkverkstedet kan du spille inn musikk, lære samspill eller lære å spille inn din egen musikk.
Det er på kveldstid fra 17-19.30. Videoproduksjon på Tirsdag og musikk på Torsdag.

På klubben jobber Lisa Lærum Åslund, Anne Gartmann og Knut Ole Ree, samt andre som er tilknyttet Ungkultur Asker.

Vi er på Facebook, Instagram og Snapchat.
Søk opp Ungkultur Heggedal, da finner du oss.

For kontakt kan du ringe : 46817124
Eller sende Mail: Lisa.laerum.aslund@asker.kommune.no

2020-11-27T13:04:03+01:0011. mai 2010|Medlemsorganisasjon|

Heggedal Vel

Her kommer Heggedal Vel til å informere og opplyse! Inntil videre kan du nedenfor finne ut hva vellet gjør og hvem som sitter i styret: Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på!

Heggedal Vel har gjennomført sitt årsmøte for 2012. Velets vedtekter finner du her:  vedtekter

Protokollen fra årsmøtet finner du her:  protokoll

Du kan også sende en mail: post@heggedalvel.no

Organisasjonens navn: Heggedal vel

E-post: post@heggedalvel.no

Organisasjonsnummer: 994 897 438

Navn på leder: Stein D. Berge

Mailadresse: stein.berge153@gmail.com

Mobilnummer: 98 69 56 80

Nestleder: Petter Kaas Dahlgren

Mailadresse: petterdahlgren@hotmail.com

Mobilnummer: 99225006

Kasserer: (Alternativt annen kontaktperson som er viktig) Leif-Arne Aarheim

Mailadresse: leifarne@aarheim.no

Mobilnummer: 971 80 871

Organisasjonens formål: (Fra vedtektene –  eller mer muntlig) § 1. Formål

Heggedal Vel skal på en positiv og partipolitisk nøytral måte arbeide for saker som berører lokalmiljøet og medlemmenes trivsel i Heggedal. I vedtektene menes 1389 Heggedal innenfor Asker kommunes grenser som Heggedal vels satsningsområde.

Som det står i formålsparagrafen skal Heggedal Vel jobbe for innbyggernes ve og vel, og da ofte med saker som før eller siden ender på et praktisk plan. Videre jobber vi gjerne på områder der ingen andre organisasjoner har sitt narurlige virkeområde, men vi samarbeider gjerne om vi kan ha et verdibidrag. Videre er vi avhengig av medlemmer som er aktive og blir med og «gjør jobben». Typiske saker Heggedal Vel har vært, og fortsatt er, engasjert i, er utbyggingen av Heggedal sentrum. Trafikksikkerhet og ny Røykenvei er andre saker vi jobber med. Av mer praktisk karakter er det vi som også har ansvaret for benkene som settes opp på strategiske steder i bygda vår. Har du en sak du ønsker at Heggedal Vel skal engasjere seg i så ta kontakt så skal vi vurdere om vi kan bidra!

Antall medlemmer (eller brukere eller et annet tall som sier noe om størrelse): 450

Grov aldersfordeling: (For å få et begrep om målgruppen) Ukjent/Alle

Kort beskrivelse av organisasjonen og hovedaktiviteter som utføres: (Gjerne også aldersfordelte tilbud om det er aktuelt, hva tilbys til hvem?)

Se formålsbeskrivelsen!

Årshjul, kalender eller annen oversikt over planlagte oppgaver, både for inneværende år og eventuelle repeterende aktiviteter: (Hensikten er å samle aktiviteter som allerede er planlagt i en felles kalender)

Egen hjemmeside:

Ja, www.heggedalvel.no

2010-05-11T08:06:02+02:0011. mai 2010|Medlemsorganisasjon|

Heggedal Friidrettsklubb

Organisasjonens navn:

Heggedal Friidrettsklubb

Eventuelt organisasjonsnummer:

Ikke innmeldt foreløpig

Navn på leder:

Arne Sæther. Torpveien 34, 1389 Heggedal

Mailadresse:

arne.saether@tele2.no

Mobilnummer:

993 00 820

Nestleder: ikke valgt

Mailadresse:

Mobilnummer:

Kasserer: (Alternativt annen kontaktperson som er viktig)

Brit Gran – Fjellveien 21, 3470 Slemmestad

Mailadresse:

er-gra2@online.no

Mobilnummer:

fasttlf:  31 28 45 04

Organisasjonens formål: (Fra vedtektene –  eller mer muntlig)

Organisere og drive friidrett, både

·        trening, instruksjon

·        skaffe/vedlikeholde/utvikle trenings- og konkurranseanlegg

·        konkurranser; delta selv og/eller

·        arrangere friidrettsstevner  (krets- og nasjonale stevner)

Antall medlemmer (eller brukere eller et annet tall som sier noe om størrelse):

18 medlemmer

Grov aldersfordeling: (For å få et begrep om målgruppen)

alder 53-79 år (vi startet klubben 6.oktober 1999 som en veteranfriidrettsklubb, den første i sitt slag i Norge, men vedtok i mars 2004 å endre dette til å være en klubb åpen for alle aldre.

Kort beskrivelse av organisasjonen og hovedaktiviteter som utføres: (Gjerne også aldersfordelte tilbud om det er aktuelt, hva tilbys til hvem?)

Trening, instruksjon, arrangere stevner, vedlikehold og utvikling av trenings- og konkurranseanlegget ved Hovedgården – kalt Heggedal kastarena. Klubben er kjent som én av de beste arrangører av friidrettsstevner i Norge. Av kapasitetsgrunner arrangerer vi fortsatt stort sett stevner for veteraner (35 år og eldre). Et par av klubbens dommere har hatt sentrale dommer- og lederverv under bl.a. Bislett Games gjennom ca 15 år.

Årshjul, kalender eller annen oversikt over planlagte oppgaver, både for inneværende år og eventuelle repeterende aktiviteter: (Hensikten er å samle aktiviteter som allerede er planlagt i en felles kalender)

I 2010 arrangerer vi først og fremst Norgesmesterskap i kastfemkamp for veteraner, lørdag 28.august på Heggedal kastarena. Dette er en stor oppgave for en liten klubb!

Dessuten arr. vi 4 kretsstevner i løpet av sommeren, med begrenset antall øvelser.

Egen hjemmeside: vil bli laget

 

2010-05-07T12:39:26+02:007. mai 2010|Medlemsorganisasjon|

Heggedal Pensjonistforening

Organisasjonens navn: Heggedal Pensjonistforening

Eventuelt organisasjonsnummer:

Er innmeldt i Brønnøysund – nr. blir oppgitt seinere

Navn på leder: Arne Sæther – Torpveien 34, 1389 Heggedal

Mailadresse:

arne.saether@tele2.no

Mobilnummer:

993 00 820

Nestleder: Anni Tangen – Grodalsåsen 9, 1389 Heggedal

Mailadresse:

(suppleres senere)

Mobilnummer:

66 79 72 22 (ikke mobil)

Kasserer: (Alternativt annen kontaktperson som er viktig)

Anne-Gro Celand – Krillåsveien 37, 1392 Vettre

Mailadresse:

(suppleres senere)

Mobilnummer:

901 38 538

Organisasjonens formål: (Fra vedtektene –  eller mer muntlig)

HPF har ikke lokale vedtekter som avviker fra den standardvedtektmedlemskapet i Norsk Pensjonistforbund gir. I forbundets vedtekter heter detat de skal ”….ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser”. Det vil si at foreningen kan involvere seg i et hvilketsom helst spørsmål som angår pensjonistene i Heggedal.

HPF har – sammen med Heggedal Helselag – en forpliktende avtale med Asker kommune om driften av Heggedal Seniorsenter.

Antall medlemmer (eller brukere eller et annet tall som sier noe om størrelse):

HPF har pr.1.mai 2010 73 medlemmer

Grov aldersfordeling: (For å få et begrep om målgruppen)

65-70 år:        10

71-75 år:          5

76-80 år:        20

81-85 år:        26

86-90 år:        11

91-95 år:          1

Foreningen hadde våren 2009 en gjennomsnittsalder på nøyaktig 80 år. I løpet av siste år har HPF fått en del nye medlemmer, født på 40-tallet, men gjennomsnittet ligger fortsatt over 81 år.

Kort beskrivelse av organisasjonen og hovedaktiviteter som utføres: (Gjerne også aldersfordelte tilbud om det er aktuelt, hva tilbys til hvem?)

Helt fra starten 12.mars 1969 har hovedaktiviteten vært månedlige møter med underholdning, litt dans, allsang, bingo (senere avløst av loddsalg, hvor medlemmene stort sett bringer med seg gevinster)

Fra første året har foreningen arrangert en 5 dagers tur til hotell/gjestgiveri for det meste på fjellet. I mange år var turen sponset, fordi HPF fikk en del tilskudd fra Asker kommune. Kommunen har imidlertid skåret kraftig ned på tilskudd til frivillige organisasjoner, og 5 dagersturen betales nå fullt ut av deltakerne.

HPF sponser en dagstur hver vår/forsommer. Turen arr. i samarbeid med Heggedal Helselag og Seniorsenteret.

På grunn av avtalen med Asker kommune er HPF nesten daglig involvert i driften av Seniorsenteret, bl.a. ved å stille med frivillig hjelp på kjøkkenet.

Oppstarten av Seniorsenteret i Heggedal (1994) har over tid gjort at HPFs ”rolle” endres, fordi aktivitetene på senteret griper direkte inn i flere av de områdene foreningen dekket alene i Heggedal i mange år.

Årshjul, kalender eller annen oversikt over planlagte oppgaver, både for inneværende år og eventuelle repeterende aktiviteter: (Hensikten er å samle aktiviteter som allerede er planlagt i en felles kalender)

Møtene i HPF er fastlagt til første onsdag i hver måned. Møtene starter kl.17.00, varer ca 2 ½ time, og holdes på Seniorsenteret.

Årshjul, kalender eller annen oversikt over planlagte oppgaver, både for inneværende år og eventuelle repeterende aktiviteter: (Hensikten er å samle aktiviteter som allerede er planlagt i en felles kalender)

Møtene i HPF er fastlagt til første onsdag i hver måned. Møtene starter kl.17.00, varer ca 2 ½ time, og holdes på Seniorsenteret.

Årsprogrammet for 2010 ser slik ut:

6.januar

Medlemsmøte                        Gjest: Ingunn Bjørgo (trekkspill/torader

3.februar

Medlemsmøte                        Gjester: Vollen & Bjerkås Pensj.forening

Musikk: Johnny og Genek

3.mars

Årsmøte

7.april

Medlemsmøte                        Gjest: Trygve Skogseide (trekkspill)

5.mai

Medlemsmøte                        Gjest: Øystein Yggeseth (bilder/film fra Heggedal)

31.mai

DagsturTil Aulestad (Bjørnson-jubileet)

2.juni

Medlemsmøte                        Gjest: Coreliakoret, med Astrid Guttormsen som dir

31.august

Idrettsdag            Gjellum: div. øvelser – utdeling av medaljer for årets øvelser, og for mange gangers deltakelse. Arrangeres for 12.året på rad.

 

1.-5.sept.

Høsttur 5 dager            Til Haugesund, med besøk på ”Flor og fjære” Karmøy, Rosendal (hjemtur) m.m. Samarbeid med Vollen og Bjerkås Pensjonistforening – ca 52 delt.

6.oktober

Medlemsmøte                        Gjester: Asker Seniorkor

3.november

Medlemsmøte

8.desember

Julebord                                  Musikk.

Egen hjemmeside:

Under arbeid

2010-05-03T13:51:05+02:003. mai 2010|Medlemsorganisasjon|

Heggedal Menighet

Organisasjonens navn: DEN NORSKE KIRKE – Heggedal menighet

Eventuelt organisasjonsnummer: 882523012 MVA

Navn på leder: Per Øystein Funderud

Mailadresse: per-oef@online.no

Mobilnummer: 906 19 229

Nestleder: Brita Vethe

Mailadresse: Brita.vethe@bergflott.no

Mobilnummer: 915 66 528

Kasserer: (Alternativt annen kontaktperson som er viktig)

Daglig leder Marianne Solheim

Mailadresse: dagligleder.heggedal@asker.kirken.no

Mobilnummer: 952 84 767

Organisasjonens formål: (Fra vedtektene –  eller mer muntlig):

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samles om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Antall medlemmer (eller brukere eller et annet tall som sier noe om størrelse):

4354

Grov aldersfordeling: (For å få et begrep om målgruppen)

Alle aldre – som befolkningen generelt

Kort beskrivelse av organisasjonen og hovedaktiviteter som utføres: (Gjerne også aldersfordelte tilbud om det er aktuelt, hva tilbys til hvem?)

Heggedal menighet har et variert tilbud til bygdas befolkning.

Blant annet organiserer vi dåpssamtaler, søndagsskole, 4-års-samling og utdeling av 4-års-bok, koret Heggetroll (med middagsservering etter noen av Heggetroll-øvelsene), Kirkeklubb, Team Heggedal, MILK, konfirmantarbeid med leir og musikal, koret «Salig Blanding», kirkekaffe, kirkefrokost, Hyggetreff, menighetspleiens sommertur, nyttårsfest, Hellig tre kongers fest, høstlotteri og julemesse.

I tillegg til ordinære gudstjenester med dåp og/eller nattverd har vi barnegudstjenester, kveldsmesser, Påskemåltid, Blomstergudstjeneste, Vårslepp, gospelmesse og Countrymesse. Det er også aktivitet knyttet til dåp, bryllup og gravferd.

Årshjul, kalender eller annen oversikt over planlagte oppgaver, både for inneværende år og eventuelle repeterende aktiviteter: (Hensikten er å samle aktiviteter som allerede er planlagt i en felles kalender)

Gudstjeneste i Heggedal kirke søndag kl 11:00 (3 per måned), spesielle arrangement ved kirkens høytider.

Hellig tre kongers fest (1. søndag i januar)

Menighetspleiens julefest (1. torsdag i januar)

Vårlepp utegudstjeneste (2. helg i mai )

Countrymesse høsten (3. helg i oktober)

Minnegudstjeneste (Allehelgensøndag)

Julemarked 1. søndag i advent

 

Egen hjemmeside:

www.heggedalkirke.no

2010-05-03T12:06:07+02:003. mai 2010|Medlemsorganisasjon|

Heggedal og Blakstad Skolekorps

Signaturlogo korpsetOrganisasjonens navn: Heggedal og Blakstad skolekorps

Navn på leder: Torill Holden
Mailadresse: leder@hbs.korps.no
Mobilnummer: 45 864 164

Sekretær: Stine Ursin
Mailadresse: post@hbs.korps.no
Mobilnummer: 971 62 809

Korpset har over 70 musikanter i alderen 7 – 19 år. Skolekorpset har janitsjarbesetning og rekrutterer fra Heggedal, Blakstad og Solberg barneskoler, og omegn. Skolekorpset har en viktig rolle i nærmiljøet. I tillegg til 17. mai spiller vi konserter og deltar i konkurranser. Hvert år drar korpset på sommerturer, både i inn- og utland. Heggedal og Blakstad skolekorps skal være det morsomste korpset med de gladeste musikantene som drar på de feteste turene.

I skolekorpset får barna både individuell og felles musikkopplæring. De lærer å spille et instrument og å spille sammen med andre. Barna får mange gode venner på tvers av alder og skoler. Det er veldig sosialt og morsomt. De får en kunnskap og hobby de kan ha for resten av livet! Forskning viser at jo yngre man er når man lærer å spille, jo bedre utvikler hjernen seg.

Musikanter i skolekorpset er automatisk sikret plass ved kulturskolen i Asker.

Korpset er delt inn i et aspirantkorps (1. året) og juniorkorps (2. og 3. året) og et hovedkorps. Korpsene har øvelse på onsdager. Aspirantene øver 1 time i SFO tiden på sine barneskoler. Barna får profesjonell undervisning fra dyktige dirigenter.

I tillegg kommer en individuell undervisning fra kulturskolen på ca. 20 minutter en dag i uken. Individuell undervisning på instrumenter er det lærere ved Asker kulturskole som utfører.

Foreldreaktivitet og priser
Korpset har ikke noe mer foreldreaktivitet enn andre aktiviteter. Dugnadsaktiviteten er forutsigbar og godt organisert.

I forhold til andre aktiviteter er det heller ikke så dyrt å spille i korps. Undervisningen på Asker kulturskole betales direkte til dem. Lån av instrument og uniform er gratis. Turer er ofte sponset av korpset.

Informasjon om innmelding
Heggedal og Blakstad skolekorps sine juniorer er på begge barneskolene og spiller en rekrutteringskonsert for 2. klasse i april/mai. Det blir gitt informasjon til elevene og de vil få med seg infoskriv hjem.

Man kan ved innmelding oppgi ønske om instrument.

Man kan begynne fra det året man fyller 7 år. De fleste av våre musikanter
starter i korpset det året de begynner i 2.-, 3.- eller 4. klasse. Vi tar selvfølgelig også imot eldre barn som ønsker å starte i korpset – kontakt oss, så blir vi enig om et opplegg som passer for ditt barn!

Lurer du på noe? Spør oss da vel!

Korpsets hjemmeside: www.hbs.korps.no

2019-05-16T09:59:50+02:0030. april 2010|Medlemsorganisasjon|
Go to Top