Rekruttering til Skolekorpset!

Hei, vil du spille i korps?

Heggedal og Blakstad skolekorps er et musikkorps for barn fra ca. syv til 18 år.

Når man er med i korps, lærer man å spille et instrument. Det er øvelse med egen spillelærer via kulturskolen i Asker en gang i uka, og en felles korpsøvelse med de andre i samme aldersgruppe. Vi lærer å spille morsomme sanger og har det gøy med musikken!

17. mai går korpset foran i toget og marsjerer med fine uniformer. Hver sommer har vi korpstur – noen ganger også til utlandet. Vi har det fint sammen i korpset. Vi er gutter og jenter fra forskjellige skoler og i forskjellige aldre. Vi har det morsomt sammen!

Hver vår kan alle 1., 2. og 3. klassinger melde seg inn i korpset, og så begynner de  etter sommerferien. Nye musikanter kan fortelle oss hvilket instrument de har lyst til å spille, om de ønsker seg noe spesielt. Hvis ønsket passer med hva som trengs i korpset og hvilke instrumenter som er ledige, prøver vi å oppfylle det! Det er over ti forskjellige instrumenter i et korps, og alle er like fine å lage musikk med!

Vil du være med i korpset?

Hvis du vil melde deg inn, eller lese mer om det å spille i korps, kan du gjøre dette via vår hjemmeside!