Janicke Rasmussen Løke. Reservert 30/1. Medlemspris. Re-bekreftet1504, med opprettholdt coronausikkerhet

Mobil: 92 22 84 82 Adresse: Østre vei 86, 1397 Nesøya. NORWAY