De fleste kjenner «Vinternatt i Rondane» av Harald Sohlberg. Mange kjenner også hans malerier fra Røros, kanskje særlig av kirken der oppe.
Men gjennom en lang karrière malte Sohlberg naturligvis langt mer enn bare disse motivene. Hvor mange kjenner for eksempel hans malerier fra Leangbukta i Asker? Eller at det som regnes som Norges nasjonalmaleri, «Vinternatt i Rondane» fra 1914, ikke er ett maleri, men finnes i mange versjoner?
For tiden vises en stor Sohlberg-utstilling på Nasjonalmuseet – avdeling Nasjonalgalleriet – i Oslo. Den pågår frem til 19. januar 2019 og har fått tittelen «Uendelige landskap». Dette er ikke bare den første store mønstringen av Sohlbergs kunst på mange år, men det er også sannsynligvis den siste utstillingen i Nasjonalgalleriet i sin nåværende form. Etter at Sohlberg-utstillingen er over i januar, stenges museet og kunsten flyttes over til det nye Nasjonalmuseet for kunst ved Vestbanen som åpner i 2020.
Beslutningen om å stenge det tradisjonsrike museet har vært gjenstand for mye diskusjon, og den pågår ennå.

Mandag 19. november vil (kunstner og kunsthistoriker) Morten Langhoff presentere noen flere sider ved Sohlbergs kunst enn dem de fleste allerede kjenner, og forsøke å plassere Sohlberg i en kunsthistorisk kontekst.
Han vil også gjøre rede for debatten omkring stengningen av Nasjonalgalleriet og grunnlaget for protestene omkring dette. Kanskje vil man, om man tar turen til Sohlbergs utstilling, ta seg tid til å se på Nasjonalgalleriets lokaler med nye øyne en siste gang før det stenger?