Innbyggertorget nede - åpent arr.

/Innbyggertorget nede - åpent arr.