Hanne Lisa Matt (43)
Parti: Miljøpartiet De Grønne
Bosted: Røyken

FOLK LIKER DET GRØNNE, FRISK LUFT OG FRAVÆR AV STØY

Lokalt engasjement avgjørende!

Hanne Lisa Matt er godt kjent med trafikkforholdene i Røyken, hun sykler stadig forbi, enten gjennom Grodalen eller via Underlandsveien.  Hun både forstår og lar seg imponerer over innsatsen som gjøres i Heggedal for å sette utfordringene på dagsorden. Engasjement i lokalmiljøet er viktig, sier Matt. Det kan være vanskelige å forstå prosessene når man ikke er jobber i dem i det daglige, men uten det lokale engasjement kan plutselig den 100-meterskogen som betyr så mye i hverdagen være borte.

Trafikkløsninger med fokus på de lavthengende fruktene

Det som ikke ligger i planene, tar det ofte lang tid å få gjort noe med, forteller Matt, som legger til at det på veien likevel finnes lavthengende frukter som kan realiseres. Det er dette hun har fokus på i sitt arbeid. Eksempelvis lavere fartsgrense, tiltak som motivere til samkjøring langs Røykenveien, matebusser, endring av soneinndeling på kollektivtrafikken, sånn at områdene utenfor Heggedal kan være i samme sone. eller mer støtte til trafikkvakter.  Samtidig peker også hun på at det hun beskriver som fragmenteringen av staten gir en stor utfordring. Dette belyses for øvrig på litt ulikt vis av de fleste av politikerne.

Samkjøring? Er det mulig?  Ja, mener Matt.  Teknologi kan gjøre det enkelt og erfaringen fra Tyskland tyder på at det ikke er så vanskelig. Ideen vekker minner hos Heggedalspostens utsendte. Det er ikke SÅ lenge siden at samkjøring var helt normalt – og i deler av Norge er det fortsatt helt vanlig. Det som gir en viss optimisme i saken, er at det ikke så mye som skal til for at kø-utfordringene reduseres betraktelig. 5-10% reduksjon i trafikken vil gi en helt annen opplevelse av kø, sier Matt.

Prioritering skal bety noe!

Erfaringen fra kommunestyret den siste perioden er at mange av partiene kan være enige om mye man har lyst til å få til sammen, til budsjettdiskusjonene kommer. Da er det viktig at de ulike perspektivene som de ulike partiene står for kommer frem. MDGs prioriteringer innen trafikk er helt klar; det er gående og syklende som kommer først, også om det skulle innebære ulemper for bilistene. Logikken er enkel og er knyttet til prioritering – det vil si: Velge noe bort.  Som dermed betyr at en løsning ofte ikke kan være en fordel for alle.

I eldrepolitikken er Matt opptatt av å skille mellom de som er avhengig av hjelp og alle dem som «bare» blir eldre. For den siste gruppen er det bare kreativiteten som setter grenser for mulighetene, og Matt trekker frem at samfunnsplanleggingen må legge til rette for at generasjonene kan møtes. I det daglige. For den første gruppen viser hun til politisk diskusjon den siste perioden om hvor mye som kan kuttes i dagens tilbud for å satse på innovasjon. Hun mener det er viktig at man ikke trapper ned dekningsgraden i bo- og behandlingshjem før man ser at nye grep faktisk virker.