Ivar Granum (67)
Parti: Arbeiderpartiet, ordførerkandidat
Bosted: Tofte

DE SMÅ DETALJENE KAN BETY SÅ MYE

Nedbemanning ikke nødvendigvis løsningen når kostnader må kuttes

Asker-samfunnet har som resten av Norge og Europa merket endringer; energikrise, inflasjon, usikkerhet … Asker setter som andre på bremsene. Ap har en annen tenking enn resten av kommunestyret når det gjelder måten man bremser på, sier partiets toppkandidat Ivar Granum. Når mer enn 180 mill kroner skal spares, er det lett at ostehøvelen og nedbemanning tas i bruk. Vi går imot nedbemanninger ved helseinstitusjonene sier Granum som heller vil se hvordan man kan spare inn på andre områder, eksempelvis økt grunnbemanning og reduksjon i innleie. Det ventes at bygge kostnader ila 2024 vil falle. Kostnader kan spares dersom kommunen investerer smart i forhold til utviklingen i byggekostnadene.

Man skal trives der man bor!

Omsorg for de eldste er et oppdrag som hele samfunnet må jobbe for. Man skal trives der man bor og være trygge på dem som kommer.  Det kan være de små tingene, sier Granum, som å passe på å fylle vann-glasset – være litt personlig. Vi ønsker å lytte, fortsetter han, det er viktig å se etter de helt lokale løsningene, og han viser til ett åpent møte på Borgen der nettopp lokale løsninger var teamet. Kommunen kan legge til rette når nye områder skal bygges ut, med mulighet for fellesarealer, og tilbud der folk bor. Granum er stolt av demenskoret og kjøkkenet i Hurum bo- og omsorgssenter – kjøkkenet leverer også mat på Bråset – det skal dufte av litt av at det er god mat på vei, sier han. Samtidig må alle være forberedt på å la andre komme inn i ditt liv, understreker han.

Utbygging i saktere tempo?

Når det legges opp til utbygging i Asker sør, så vil det kunne medføre økt trafikk på Røykenveien. Granum forteller at Ap ønsket å redusere vekstambisjonene i denne delen av Asker ved behandling av arealdelen, nettopp for å redusere trafikkbelastningen. De retter derfor innsatsen mot en ny tunnel under Oslo-fjorden og fortgangene i byggingen av E-134 til Viker, som begge tiltak vil bidra til redusert trykk på Røykenveien. Samtidig vil mer kortsiktige løsninger  langs Slemmestad og Røyken-veien være aktuelle, mener han, og trekker blant annet frem at det politisk enighet om at man ønsker 40-sone forbi Heggedal.

Utbyggingstakten handler ikke bare om vei, men også Vann og Avløp. Kostnadene ved renovering og utbygging er mindre i områder med tett bebyggelse. Det store etterslepet krever investeringer og de skal være selvfinansiert – det vil si at vi alle er med og betaler. Granum roser gamle Askers innbyggere som har betalt mest pr.innbygger etter kommunesammenslåingen, og understreker at det er tverrpolitisk enighet om at man ikke kan legge mer kostnader for vann, avløp og renovasjon nå.

Harmoniseringen mellom de tre kommunene fortsatt ikke helt ferdig

Granum er opptatt av at den nye kommunen skal fungere godt for alle innbyggerne, og han er fornøyd med at man har evnet å stå sammen om de vedtakene som er gjort med tanke på harmonisering. Fortsatt gjenstår det noe, og Granum understreker at Ap ser frem til å være med i prosessen med å skape nettopp et harmonisert Asker.