Lene Conradi (53)
Parti: Høyre, ordførerkandidat
Bosted: Nesbru

BALANSERT UTVIKLING, ANSVARLIGHET OG FRIVILLIGET: SENTRALE TEMAER FOR HØYRES ORDFØRERKANDIDAT

Frivillighetskraften – verdens viktigste drivkraft

Lene Conradi har i mange sammenhenger pekt på viktigheten av frivilligheten – og hun gjør det også i sin samtale med Heggedalsposten. Hun er stolt over at Asker har vært en frontrunner for utvikling av frivillighetsordningen og over at Asker var en av tre nominerte til frivillighetsprisen i 2022. Stolthet både fordi dette gir en indikasjon om at kommunen lykkes, og fordi hun, som hun sier, «blir slått i bakken og blir ydmyk  og takknemlig» av alt hun ser av praktisk arbeid som gjør en forskjell. Dette også med tanken om at frivillighet vil være en helt sentral faktor for å lykkes med den videre utviklingen av den nye storkommunen. For kommunen vil få trangere økonomiske rammer samtidig som det er mange utfordringer som må løses.

Verdighet og respekt

Trangere økonomiske rammer gir gjerne kostnadskutt og i praksis færre ansatte, eksempelvis innen helse og omsorg, så det er naturlig for Heggedalsposten å spørre hvordan man, hvis så skjer, skal kunne yte tilstrekkelig omsorg for dem som trenger det mest. Conradi trekker frem at den teknologiske utviklingen fortsatt gir mulighet for forenklinger innen denne sektoren, ved å ta i bruk teknologi, sånn at det ikke er den menneskelige omsorgen innsparingene går ut over. «Det skal være nok bo og omsorgsplasser  med trygghet for verdighet og respekt» påpeker hun. Samtidig understreker hun at dette er et område der frivilligkraften kan være spesielt viktig.

Ansvarlighet og nøkternhet

Conradi slår et slag for de trauste og gode begrepene edruelighet og nøkternhet i kommunal sektor som er blitt spesielt aktualisert nå da mange må snu litt ekstra på kronene. Det gjelder også Asker kommune, der det er behov for en rekke tiltak i hele kommunen, blant annet for å sikre Vann-og Avløpssituasjonen. Men sier Conradi; «Vi tar ansvar og er vant til å være edruelige», og  hun undrer seg; har det utviklet seg for mange forventninger til velferdsstaten, sånn at vi fremover må rette fokuset mer på de helt sentrale oppgavene?

Trafikk og næringsliv

Asker er, og skal være en attraktiv kommune for næringslivet sier Conradi.  En god vertskommune har eksempelvis tilgang på arbeidskraft og gode skoler. Nøkkelen er balansert vekst utdyper hun, men det innebærer også en risiko for økning i trafikk i blant annet Heggedal dersom det nasjonale vegsystemet ikke bygges. Hva om E-18-utbyggingen stopper opp, spør vi. Conradi er en helt sentral politiker når det gjelder å påvirke rammene for utvikling av nye E-18, så vi legger til: Finnes det en plan B? Den finnes ikke, sier Conradi. Asker er et så viktig knutepunkt i nasjonal sammenheng at det rett og slett ikke er aktuelt å stoppe utviklingen av E-18. Det lyser kampvilje i stemmen hennes! Både for utviklingen av E-18  – og for at vi skal utvikle Asker sammen.

Med kjærlighet for bygda

En bygd med urbane kvaliteter som balansere vekt og vern. Drivkraften for Conradi er kjærligheten til den blågrønne bygda.