Endelig er muligheten til stede for å gjennomføre et fysisk årsmøte i Nærmiljøsentralen. I tillegg starter vi med et musikalsk innslag! Innkallingen finner du her: https://iheggedal.no/wp-content/uploads/2021/08/Vedlegg_0_Innkalling-til-arsmote-i-Heggedal-Naermiljosentral-2021_.pdf

Alle årsmøtepapirene finner du litt lenger ned på nettsiden; vel møtt!