Årsmøte for 2020 i Heggedal Nærmiljøsentral skulle etter planen gjennomføres innen 15. mars 2021. Fortrinnsvis som et fysisk møte. Styret i Nærmiljøsentralen har valgt ikke å gjennomføre et digitalt årsmøte som alternativ, mest av hensyn til at ikke alle deltakere kan forutsettes å være tilstrekkelig «digitale». Styret har imidlertid behandlet årsmøtesakene – som om det skulle gjennomføres et tradisjonelt årsmøte. Styret vil videre planlegge med å gjennomføre et årsmøte etter sommeren – gitt at smittesituasjonen tillater dette. Styret håper å kunne invitere til et slikt møte i det nye innbyggertorget – også med et noe mer omfattende innhold enn kun de formelle sakene. Vedlagt finnes styrets «pro forma» underlag til årsmøtet, som styret selv har godkjent – og som formelt skal godkjennes av årsmøtet – når dette kan gjennomføres. Om du har spørsmål eller kommentarer til prosess eller underlag – ta kontakt; post@iheggedal.no. Protokoll_årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral 2021_