Heggedal står foran store endringer, både fysiske og befolkningsmessige. For at nye heggedøler, unge som gamle, skal føle seg hjemme her, trenger vi noen historiske ”huskelapper”. Vi må vite hvem vi er i en omskiftende tid. Historielaget håper å kunne bidra til stedstilhørighet og fellesskap
Bli medlem! Medlemsskap koster kr. 250.- pr. år inkl. årbok. Innbetaling med navn og adresse til:
Heggedal og omegn Historielag,
Boks 96, 1380 Heggedal
Kontonr.: 1503.13.55653