Innkalling med dokumentasjon finner du ved å følge linken her:
Heggedal Nærmiljøsentral_Årsmøte_2019_samlet