I neste uke (37) skal Isachsen reetablere vann- og avløpsledninger i og rundt den nye pumpestasjonen. Det vil samtidig fylles opp med masser rundt bygget. Entreprenøren trenger da tilkomst med maskiner rundt byggegropen og gjerdene rundt stasjonen må dermed stå for å sikre gående i denne perioden. Når byggegropen er fylt opp kan de justere og flytte gjerdene nærmere stasjonen.

Asker kommune har tilrettelagt for en sikker og god adkomst for gående utenfor anleggsområdet slik som vist på tegningen nedenfor. Vi vil derfor anbefale at vi alle sørger for å lede gående (spesielt skolebarn) på denne gangveien i neste uke.