Det bygges Innbyggertorg i Heggedal..

//Det bygges Innbyggertorg i Heggedal..