Siste nytt om Frokostklubben. Breaking news !

Nå begynner det å fungere bra med gode samtaler rundt bordet hver fredag kl.1000 på Innbyggertorget i Heggedal.

Kommende fredag 27. oktober skal vi snakke om et viktig og interessant tema: Modellen for NÆRDEMOKRATI i Heggedal.

Asker kommune ønsker å etablere en ordning hvor utvalgte lokalsentra i den nye kommunen skal yte viktige bidrag i kommunale politiske prosesser. Ordningen skal sørge for at lokale røster blir hørt og lyttet til når det skal planlegges og vedtas ulike tiltak i lokalområdet. Heggedal skal være et slikt lokalt punkt for nærdemokrati !
Nå er det opp til oss å legge tunge føringer for hvilken ordning vi ønsker å utvikle. Hvordan kan vi her i Heggedal tenke oss å etablere og drifte en slik ordning. Skal vi ha et lite » kommunestyre», kanskje en lokal liten»rådmann» som skal kommunisere med de sentrale politiske myndigheter i Asker kommune ? Eller skal vi finne en annen modell?
Kom til Frokostklubben fredag kl. 1000 og delta i samtalen eller sitt og hør hva de andre mener. Alle er velkommen!

Tom