Pendlerparkering ved toget

  • Søndag 29.10.17 stenges innkjøringen til pendlerparkeringen med fysiske sperrer, denne er da stengt uke 44.
  • I løpet av uken gjøres hele plassen ferdig.

Parkering bak sentrumsgården/Kiwi

  • Plassen stenges mandag 30.10.17.
  • Fjerner asfalt og gjør grunnarbeider.
  • Plassen gjøres ferdig uke 44.

I tillegg skal Asker kommune legge nye vann- og avløpsledninger fra Kiwi og opp til kirken.

Heggedalsbakken blir stengt i perioden frem til desember 2017. For å ivareta sikkerheten for alle parter, anleggsfolk, myke trafikanter og besøkende, er det nødvendig å stenge veien fysisk med gjerder.

Fra 15/11-17 vil adkomsten til bakgården kunne åpnes igjen da grøften vil være fylt igjen opp til hit.

All nødvendig vareleveranse til KIWI og øvrige mottakere i Sentrumsgården får passere.

Alle kunder til Sentrumsgården må gå via døra i hjørnet på gateplan og bruke innvendig trapp eller heis. Parkering er kun tilgjengelig på de 2 andre p-plassene.

Alle som åpner og passerer gjerdet må også huske å lukke det etter seg!