I Frokostklubben på Innbyggertorget fredag den 6.oktober kl.10.00 skal vi ha en samtale om aktivitetstilbudet i Heggedal. Hva finnes, hvordan vurderer vi det ?
Tanken er å høre hva heggedøler tenker om aktivitetstilbudet i nærområdet. Det vil i den forbindelse være interessant om ulike frivillige, lag og foreninger, menigheter og andre interesserte kunne være representert for å fange opp synspunkter og ideer som kommer til syne. Tom Brunsell leder samtalen. Vel møtt med ditt syn på saken!