Asker Kommune informerer om oppstart av anleggsarbeider i Heggedalsbakken mellom Kiwi og Heggedal kirke, se blåmerking i bildet.

Det skal legges nye vann- og avløpsledninger.

Heggedalsbakken vil bli stengt for gjennomkjøring mellom Heggedal kirke og ved innkjøringen til Innbyggertorget i Heggedalsbakken 6.

Gangtrafikk søkes opprettholdt i eget felt forbi gravestedet. Arbeidet starter opp i uke 39, som starter med mandag 25/9.