Det er full fart i byggingen og entreprenøren har «ryddet» på baksiden for å åpne opp litt av forhagen til de nye boligene. Etter sommeren vil de begynne med utomhus arbeider etter hvert og området vil forandre seg veldig utover høsten forhåpentlig da til det bedre for oss i omgivelsene.

På bygget går det sin planlagte gang og de er helt i rute med såkalt «tett bygg» til sommeren for boligdelen, dvs. at taket er tett og vinduene er innsatt, vinduer leveres byggeplassen fra ca. 20-juni og utover. Etter ferien starter de med fasader parallelt med innvendige arbeider, da går prosjektet inn i en mer ferdigstillings-fase hvor malere og tømrere jobber inne, mens blikkenslagere og tømrere jobber ute. Entreprenøren har til nå ikke hatt nevneverdige problemer og har ingen skader på personer av noe slag. De er i disse dager i ferd med å sette spenning på ny trafo slik at den «gamle frittstående» trafoen i Trevaren kan fjernes. Noe detaljprosjektering gjenstår for Trevaren før ferien, slik at de skal kunne etablere ny vei og fortau før desember – ikke minst for å frigjøre sentrumstomten slik at den blir klar for neste utbygging. Vi gleder oss fortsatt!