Muren ved parkeringsplassen på baksiden av sentrumsgården rives neste uke

Entreprenøren melder at de starter arbeider med avstenging av parkeringsplassen på baksiden av sentrumsgården torsdag 08.06.17. Denne stenges fra 07.00 samme morgen. Arbeidene med rivning starter umiddelbart og alle arbeider ferdigstilles fredag 16.06.17 dersom de ikke støter på uforutsette hindringer… Entreprenøren vil sette opp gjerde med duk, men det må påregnes noe støv og støy periodevis under arbeidene.