Entreprenøren går nå inn i en fase hvor flere aktiviteter fortløpende tiltar og flere faggrupper starter med nye aktiviteter. Det er nå utført tekkearbeider mot fjellskjæringen på baksiden av nybygget. Denne flaten skal nå isoleres og beskyttes med en på-støp for å sikre elementene. Senere vil det bli skyte-arbeider tilbakefylling og til slutt i høst opparbeides bakhager og gangveier. Det vil også   bli laget en port i gjerdet (om kort tid) slik at noe av vareleveransene tas inn denne veien i tiden fremover. (Altså på parkeringsplassen bak huset)

Det blir begrenset/delvis stengte parkeringsplasser onsdag 03.05 fra klokken 07.00-13.00. Aktiviteten som da utføres er støp av ca. 600m2 dekker med betongpumpe og betongleveranser. Strøm Gundersen vi ivareta sikkerheten med sperringer og vakt etter behov samt sørge for opprydding i etterkant.