Det er ikke satt ut garn i Kistefossdammen, men en duk som skal hindre spredning av uønskede masser – som følge av utfyllingen i dammen. I løpet av få uker er utfylling av et lite «hjørne» av dammen utført – som en start på våre nye uteområder. Kommunen sier: «Flytting av Dronningstarr er utført, og nå begynner brikkene å fall på plass. Vi har inngått avtale om mottak av steinmasser til utfylling fra byggeprosjekt i Bondilia og utlegging av masser i dammen vil bli utført av Skaaret Landskap AS. Planen nå er at vi skal komme i gang med utfylling av steinmasser i slutten av uke 12, evt i uke 13. Utfyllingstillatelsen løper ut 30.04 og vi regner med å bli ferdige i god tid før dette, så sant ikke uforutsette problemer oppstår.  Vannkvaliteten skal overvåkes under utfyllingen og dette vil bli ivaretatt av Asplan Viak.»

Vi ønsker nye Heggedal velkommen!