Vi trenger minst 100 frivillige bøssebærere fra Asker.  

Vi har jobbet for å skaffe frivillige fra ungdomsskoler i Asker, og frivillige på Asker frivilligsentral, men vi er også avhengig av at flere støtter opp om denne saken. Vi trenger sårt folk fra Heggedal og Vollen, og vi har flotte roder der, og også i Asker om det er ønskelig.

Oppmøte er fra klokken 1600 på Hasselbakken Frivilligsentral, Askerveien 47.

Bøssebæringen skjer fra klokken 1700 til 1900. Bøssebærerne får utdelt roder de skal dekke.

Vi har fått tildelt fem områder:

Heggedal, 29 roder

Vettre/Konglungen, 24 roder

Solberg, 10 roder

Dikemark, 28 roder

Volden, 36 roder

Ring gjerne til Ellen Hjorth Tandberg på tlf. 99609162 dersom du har spørsmål.