Det nærmer seg utfylling i bukta i Kistefossdammen, etter at alle tillatelser nå er på plass. Det første som skal skje er å flytte Dronningstarr;

 

Dronningstarr, (Carex pseudocyperus) er en gulgrønn starrart med skarpt trekantet stengel som har blader helt til tops. Bladene er flate og 6-12 mm brede. Ulike aks, hanaks øverst og 3-6 hengende hunaks på tynne stilker. Frukten er gulgrønn, glinsende og bøyd bakover som moden. Nebbtenner sprikende, 1 mm lange. Blomstrer fra juni til juli. (Rødlistet, nær utrydningstruet art)

Kommunen og entreprenøren sier:

«Da er det klart for å flytte Dronningstarr fra bukta som skal fylles ut til  anbefalt sted lenger syd i dammen, på nedsiden av ungdomsskolen. Arbeidet vil bli utført av Skaaret Landskap AS siste del av denne uken.Fytting skjer ved utsaging av blokker som flyttes i skuffen på gravemaskin. Adkomsten skjer via grusbanen til ungdomsskolen.

  • Onsdag 08.03, om ettermiddagen/kvelden – Inntransport av beltemaskin via grusbanen på skolen
  • Torsdag 09.03, om ettermiddagen/kvelden – Utsaging av blokker og klargjøring for flytting
  • Fredag 10.03 – Siste forberedelser og flytting av blokker

Av sikkerhetsmessige grunner vil et mindre område mellom skolen og dammen bli avsperret når arbeidet skal utføres. I dette området vil det også bli plassert en tung redningsbil som skal benyttes til å sikre beltegravemaskin som skal jobbe ned mot dammen.»