Innbyggertorgets juletrefest er avlyst på grunn av få påmeldte. Men vi har tenkt å prøve oss neste år igjen!