Entreprenøren varsler – for hjørnetomta:

Det kreves litt planlegging for å fylle tilbake mellom fjellskjæringen og ”kjellerveggen”. Fyllmassene her vil bli «blåst» inn fra hver side av tomten. Det betyr dessverre at entreprenøren vil okkupere en del av den tilgjengelige parkeringen på baksiden av sentrumsgården noen dager neste uke. Alternativ parkering disse dagene vil være kundeparkeringen til Kiwi på andre siden. Mandag førstkommende (26.09.16) sperres det av et område på baksiden. Dette vil muligens også medføre noe støy for de dagene dette pågår.