Nå starter prosessen med å flytte trevaren. Entreprenøren starter med å etablere ny parkering for Kiwi og gradvis bygge ny vegbane og fortau. Dette betyr at det blir endringer av bevegelsesmønstre rundt sentrumsgården noe som sikkert vil skape litt forvirring i startfasen. Etter hvert stenges muligheten til adkomst fra siden mot Gjellumvannet, all adkomst blir fra motsatt side (Fra Kistefossdam-siden). Det entreprenøren (og vi) oppnår er større sikkerhet med at persontrafikken flyttes lenger ut fra byggeplassen. Det vil bli satt gjerder som fysisk avgrenser byggeplassområdet. Nye fotgjengerfelt vil bli etablert så snart dette lar seg gjennomføre. Altså ikke helt byggestart i sentrum, men parkeringsmuligheter for handlende og andre – mens hjørnetomta sprenges og bygges.