I dag starter sprenging på hjørnetomta – og entreprenøren sier: «Vi vil varsle med sirener før salven går av og nå i starten vil vi også forsøke å nå alle fysisk rett i forkant av salvene. Vi har montert rystelsesmålere som sender direkte informasjon til skytebasen om hvilke belastninger byggene er utsatt for slik at vi til enhver tid vet at vi ligger innenfor tillatte grenseverdier for rystelser. Jeg vil opplyse om at berørte vil oppleve at «hele bygget» rister og føle litt frykt, spesielt nå i starten men dette er helt ufarlig og langt innenfor det de forskjellige byggene er dimensjonert for. Det legges gode sikkerhetsmarginer for denne type arbeider. Det er viktig at alle får beskjed om å holde seg innendørs, på sikker avstand og unna vinduer når sirenene høres før/under skyte salven.»

 

Altså – når du hører varselsirenen – hold deg innendørs og vekk fra vinduer. Så blir dette en trygg start på nye Heggedal!