Stinn brakke, høy stemning og mye kjemifag; god rekruttering til realfagsstudier på Innbyggertotget;Skjermbilde 2016-03-14 kl. 20.25.09Skjermbilde 2016-03-14 kl. 20.26.59