Til engasjerte Heggedøler
Alle landets kommuner forbereder seg nå til å foreta et valg om hvilken løsninger de velger i den pågående kommunereformen. Et valg som antagelig er vesentlig for oss i mange tiår fremover.
For Asker som for de fleste andre kommuner er valget å gå sammen med flere, Bærum , Røyken, Hurum en eller flere av dem? ….eller å være alene som i dag. Uansett tror de fleste at det blir en endring, en annen løsning på organiseringen en i dag.
Vi minner om folkemøtet denne uka:
•             Onsdag 10. februar kl. 18-20 i Innbyggertorget i Heggedal
Tema vi ønsker å diskutere med dere er:
•             Areal, transport og miljø
•             Tjenester og tjenesteutvikling
•             Næringsliv og næringsutvikling
•             Lokaldemokrati, nærhet og identitet
Du kan velge hva du selv ønsker å diskutere, vi samler oss med de enkelte tema rundt noen bord. Vi er også åpne for andre tema om det er ønsker om det.
Håper du har anledning til å stille! Hjelp politikerne til å ta den rette avgjørelsen, vi trenger dine innspill!

Les mer om kommunereformen