Det er ikke lenge før det bygges mer i Heggedal, med oppstart på «hjørnetomta» ved siden av Innbyggertorget før jul og oppstart i selveste sentrum neste år. Bærekraftige liv i Heggedal og Heggedal nærmiljøsentral har utarbeidet en avtale mellom «innbyggere og utbyggere» som alle parter har skrevet under på. Avtalen mellom innbyggere og utbyggere handler om:

 

Trafikk, fart og myke trafikanter

Transport og deponering av masser og avfall

Støv og støy

God informasjon

og vi fokuserer selvfølgelig alltid på det som er bra!

…resten av avtalen finner du i folderen (Avtale mellom utbyggere og innbyggere i Heggedal)