Biblioteket og Innbyggertorget holder åpent «mer enn vanlig» i sommer, med bare noen få sommeruker uten åpne dører. Nærmiljøsentralen er bare i begrenset grad bemannet fra St. Hans til starten av august, men har åpen telefon og epost hele sommeren.