På Innbyggertorget i Heggedal finner du seniorsenter, bibliotek, kafé, helsestasjon, digitalt servicetorg, samt Heggedal Nærmiljøsentral. I påvente av et nytt innbyggertorg på sentrumstomta i Heggedal i 2017/2018, er lokalene i Heggedalsbakken oppgradert, og tirsdag 24.mars kl. 15.00 blir det offisiell markering med ordfører Lene Conradi og Askers formannskap til stede.

Program

15:00

Ø Kommunaldirektør Ragnar Sand Fuglum ønsker velkommen

Ø Ordfører Lene Conradi foretar den offisielle åpningen

Ø Nærmiljøsentralen forteller om visjonen for innbyggertorget

Ø Tandberg Eiendom forteller som sine planer for Heggedal sentrum

Ø Slemmestad ungdomskorps spiller

Ø Dansesonen viser oss to danser

Ø Åpning av det digitale Servicetorget i Heggedal

16.00

Hovedgården ungdomsskole viser innslag fra forestillingen «Missing link»

17.00

Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø forteller om Heggedals historie og fremtid

18.00

Dansesonen opptrer

18.30

Ø Skitthegga Swing spiller

Ø Påskeverksted for små og store barn

Ø Taffelmusikk v/Per Øysten Funderud

16.00-20.00

I aktivitetsområdet:

Ø Kunstgruppen Art viser arbeider og er i arbed

Ø Historielaget viser lokalarkivet

Ø Snekkerverkstedet er åpent

Ø Håndarbeid

Ø  Lokale foreninger viser seg fram