Vi etablerer Innbyggertorget i Heggedal som forberedelse til et fremtidig Innbyggertorg i nye Heggedal sentrum. Samlokalisering av seniorsenter, bibliotek og Nærmiljøsentral. Oppfølging av politisk vedtak om å ”tidligstarte” for å være best mulig forberedt til videre planlegging og senere flytting til nytt bygg. Hensikten er å avdekke og avhjelpe utfordringer, tilpasse/utvide tjenestetilbudet og lære av tilbakemeldinger og erfaringer underveis. Ambisjonen er også å utvikle en god modell som kan benyttes i flere ”sentra” i kommunen. Ambisjonen er at Innbyggertorget skal være åpent fra tidlig til sent, men for å få til det trenger vi litt hjelp av deg! Alle ettermiddager vil vi gjerne ha litt frivillig assistanse til å holde orden på oss selv og på våre gjester, slik at det både blir åpent og hyggelig. Innbyggertorget ligger i «helt nye» lokaler, etter ombygging av Seniorsenter og Bibliotek; stikk innom for en prat – eller send en mail til post@iheggedal.noillustrasjon