I disse dager skjer det store forandringer på det tidligere seniorsenteret og på det tidligere biblioteket, nå etter hvert kjent som Innbyggertorget. I andre etasje er flere vegger revet for å gi «rom for åpne samvær»; i tredje etasje settes veggene opp – for å lage møterom, aktivitetsrom, lagerrom og lokalsamling for historielaget. Og det meste skal være klart til åpning den 9. februar. Gled deg!