Innbyggertorget i Heggedal er i «kokegropa», vi bygger om, endrer sammensetning og prøver oss frem med altarnative modeller for samliv. Mellom seniorsenter, bibliotek, nærmiljøsentral og innbyggere. Følg med!