Heggedalsposten 4-2017 ble delt ut fra 22. august

Klikk på forsidebildet for å laste ned bladet.

 

 

 

 

Nr. 5-2017 vil bli delt ut fra ca. 10. oktober

Stoff-fristen er 24. september

Ta kontakt med redaksjonen hvis du har ideer til stoff.