I 2014 er det 150 år siden Solberg skole ble åpnet. Mye har skjedd siden den gang – både på skolen, i klasserommet og i verden for øvrig. Dette ønsker elevene på skolen å vise i en jubileumsforestilling, som skal spilles to ganger lørdag 24. mai 2014. Denne dagen skrur vi klokka tilbake til 1864, og omgjør skolen og skolegården til et marked fra 150 år tilbake, med alt det måtte innebære av leker, varer, dyr og mennesker. Skolens elever og ansatte får hjelp av kulturskolen til å sette opp selve jubileumsforestillingen som heter «Den gamle pulten», mens skolens FAU har ansvaret for å etablere et «gammeldags» marked. Asker folkedanslag og Asker husflidslag blir med for å lage en hyggelig og tidsriktig ramme rundt selve arrangementet. Vi ønsker og håper at alle som føler en tilknytning til Solberg skole, vil komme lørdag 24.5., for å feire vårt 150 års jubileum sammen med oss!

Vi har følgende info ang. jubileumsdagen lørdag 24.5.14:

Markedet ute på skolens område starter kl. 10.00 og er ferdig kl. 15.00

Første Skoleforestilling kl. 11.00

Andre Skoleforestilling kl. 13.00

Velkommen!