Om ikke lenge starter byggingen i sentrum, og i første byggetrinn kommer det nye «innbyggertorget». Vi har tidligere gjennomført nærmiljøkonferanser om oppvekst i Heggedal, om å være senior i bygda og om vårt fremtidige bibliotek. Basert bl.a. på rapportene fra disse konferansene foreligger det skisser til tre alternativer for innbyggertorget. Vi ønsker nå tilbakemeldinger på det foreslåtte alternativet, og inviterer til diskusjon. Formannskapet skal ta stilling til størrelsen på innbyggertorget i begynnelsen av mai.Det er vi som skal fylle innbyggertorget. Det er vi som skal skape liv og lys i vinduene. Når vi nå ser på skissene: Hva tror vi kan foregå her? Hva ønsker vi oss, og hva tror vi på? pdfSe programmet her, og meld deg på innen 7. april.Vi sees!