Utgivelsesplan for 2017:

Nummer Dato for distribusjon

Frist for innlevering av stoff og annonser/
siste mulighet for rettelser

Nr.1-2017 Fra 24. januar 8. januar / 17. januar
Nr.2-2017 Fra 7. mars 19. februar / 28. februar
Nr.3-2017 Fra 9. mai 23. april / 2. mai
Nr.4-2017 Fra 22. august 6. august / 15. august
Nr.5-2017 Fra 10. oktober 24. september / 3. oktober
Nr.6-2017 Fra 28. november 12. november / 21. november

NB! Det kan bli endringer!

Utgivelsesplanen finnes på side 2 i hvert nummer.