Per Sletaune (redaksjonsansvarlig og økonomi), Kodalsveien 12, 1386 Asker
Tlf. 952 73 504
e-post: post@iheggedal.no

Terje Martinsen, Røykenveien. 386, 1389 Heggedal
Tlf. Priv: 31 28 61 11, mobil: 905 95 943
e-post: te-m4@online.no

Ole-Herman Bjor, Gjellum Terrasse 9, 1389 Heggedal
Tlf. 66 79 77 10, mobil: 909 42 454
e-post: ole-hb@online.no

Dag Henning Sæther, Grønliveien 21, 1389 Heggedal
Tlf. priv.: 66 79 71 04, mobil: 977 40 617
e-post: d-hen-sa@online.no , el. daghenning.sather@sintef.no

Laila Samuelsen, Vollenveien 112, 1389 Heggedal
Tlf.: 915 66 932
e-post: lssamuel@online.no

Stein D. Berge, Vollenveien. 153, 1389 Heggedal
Tlf.: 66 79 70 75, mobil: 986 95 680
e-post: stein.berge153@gmail.com

Elisabeth Schjølberg, Hallenåsen, 1389 Heggedal
Tlf. 926 87 697
e-post: elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no

Anders Lie Hagen, Østliveien 95, 1389 Heggedal
Tlf. 974 94 982
e-post: anderslhag@hotmail.com

Marit Røgeberg (annonseansvarlig), Gjellum Terasse 31, 1389 Heggedal
Tlf. 975 75 821
e-post: marit.rogeberg@gmail.com