Heggedals torg og park er under planlegging. Det er nå vi kan mene noe og som kanskje blir tatt hensyn til. Før planleggerne er helt i mål med sin plan er det klokt å engasjere seg – det er nå påvirkningsmuligheten er størst. Om du var på åpent møte på Gjellum den 26. september fikk du mye informasjon – her konsentrerer vi oss om torg og park. Nedenfor finner du noen illustrasjoner som forteller hvordan planleggerne ser området for seg. Men din mening er viktig – nå; send oss en epost på post@iheggedal.no og vi lover at din mening blir formidlet videre! Flere tegninger er utstilt på biblioteket – og hele den foreløpige planen kan du se på Nærmiljøsentralen. Kom gjerne innom og si din mening. Skissene som du finner nedenfor er nettopp skisser, altså IKKE ferdige.

En foreløpig skisse til «Torg og Park» finner du her.

En foreløpig skisse til «Innbyggertorget» finner du her.

 

Fra vest

fjellet 

 

 

 

Oversiktstegning

Franord